Skriv ut den här sidan

PTP-tjänster inom Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordväst har totalt 13 PTP-tjänster och tillsätter tjänster på vårterminen (start den 1 februari) och på höstterminen (start den 1 september). Våra kliniska placeringar är väl genomtänkta för att skapa såväl djup som bredd under den första tiden i psykologyrket.

Vi har flera placeringar vid våra tre allmänpsykiatriska mottagningar i Sollentuna, Sundbyberg samt Upplands Väsby. Vi har även placeringar inom våra specialistmottagningar på Karolinska sjukhuset Solna (Borderline- Ångest- och Affektiv enhet), vid våra psykosmottagningar samt inom heldygnsvården. Därutöver finns även forskar-PTP där tjänsten delas mellan ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet och klinisk tjänstgöring inom allmänpsykiatrin vid Psykiatri Nordväst. Vilka tjänster som annonseras varje termin varierar då vi hela tiden uppdaterar placeringarna inom programmet. Vi tar emot sökanden med alla terapiinriktningar: KBT, PDT och integrerad. För dig som är speciellt intresserad av neuropsykologi finns placeringar inom klinikens neuropsykiatriska team.

PTP-Programmet

PTP-psykologerna i vårkullen respektive höstkullen börjar programmet samtidigt och följs åt genom hela PTP-året. Psykiatri Nordväst har ett av Sveriges mest etablerade PTP-program som inbegriper såväl kurser på en eller flera dagar såsom halvdagsseminarier, föreläsningar och studiebesök. Den mest omfattande kursen är en tredagars kurs i neuropsykologisk utredningsmetodik där deltagarna lär sig genomföra kvalificerade neuropsykologiska utredningar inom psykiatrin. PTP-programmet innehåller även en heldag om personlighetsbedömning, en heldag om psykiatrisk diagnostik samt flertalet halvdagsseminarier som t.ex. Autismspektrumtillstånd, Psykoser, Bipolära tillstånd, DBT, med mera! Alla inslag har tydligt fokus på klinik tillämpning. Innehållet i programmet uppdateras regelbundet med nya inslag. Majoriteten av kursinslagen inrymmer lärandemål och vissa även examination.

Ansöka om PTP-tjänstgöring vid Psykiatri Nordväst

Tjänsterna för aktuell termin annonseras alltid via Arbetsförmedlingen och kan endast sökas via Arbetsförmedlingens hemsida. I annonsen finns kontaktuppgifter till alla aktuella handledare samt till studierektor Christine Bedinger som kan informera mer om de aktuella tjänsterna och PTP-programmet i stort. Du kan söka alla tjänster i en och samma ansökan men det underlättar för oss om du längst upp i ditt personliga brev anger följande info:

  1. Är någon/några av platserna som du är särskilt intresserad av?
  2. Vilken terapiinriktning du har: KBT, PDT eller integrerad samt ev. neuropsykiatriskt intresse/erfarenhet?

Alla handledare kan se alla ansökningar vartefter de kommer in och väljer själv ut vilka sökanden de vill kalla till intervju. Rekryteringsprocessen är helt öppen och det är således möjligt att en sökande kan kallas för intervju vid flera av våra enheter. Allt för att skapa bästa möjlighet att det blir rätt person på rätt plats.

Vill du veta mera om PTP vid Psykiatri Nordväst?

Kontakta då Studierektor för PTP-programmet Christine Bedinger.
mail: christine.bedinger@sll.se, tel. 08-587 313 42

Aktuell annonsering av PTP-tjänster inför vårterminen 2017

Just nu annonserar vi ut 11 PTP-tjänster med start den 1 september 2017. Sista ansökningsdag är 7 april och ansökning sker via Arbetsförmedlingens hemsida.

Mer information om de olika tjänsterna:

Psykiatriska mottagningen Kronan, Allmänpsykiatri

2 tjänster med PDT inriktning. Tjänsten innefattar sedvanligt psykologarbete i allmänpsykiatriskt basteam. De arbetsuppgifter som ingår är psykologiska/psykiatriska bedömningar och utredningar samt individuella behandlingar. Behandling i grupp kan förkomma. Arbetet omfattar även samverkan med vårdgrannar.
Handledare: Mina Öster tel. 08-587 313 15.

1 tjänst med KBT inriktning. Arbetsuppgifterna utgörs av psykiatriska basutredningar, individuella behandlingar samt gruppbehandlingar exempelvis transdiagnostisk gruppbehandling (Unified Protocol) och beteendeaktivering i grupp. I arbetet ingår dels bedömning av psykiatriska tillstånd, men även fördjupade bedömningar (personlighetsdiagnostik och screening inför Neuropsykiatrisk utredning) samt en aktiv roll i vårdplaneringen. Exempel på behandlingsinsatser kan vara KBT-behandling vid olika ångestsyndrom eller depression.
Handledare: Elin Bergelin tel. 08-587 313 47.

1 tjänst med KBT-inriktning. Du kommer att ingå i ett basteam som utgörs av andra psykologer, sjuksköterska, kurator och läkare. Arbetet innebär bedömning och behandling. Bedömningsarbetet består både av basutredning och fördjupade bedömningar (personlighetsdiagnostik och screening inför Neuropsykiatrisk utredning). Du kommer att ha en aktiv del i vårdplaneringen. Vad gäller behandlingsarbete kommer du att ha möjlighet att erbjuda KBT för ångestsyndrom eller depression. Det finns även möjlighet att erbjuda gruppbehandling. Kronan är en väl fungerande psykiatrisk mottagning med en stor psykologgrupp.
Handledare: Karin Frankel tel. 08-587 313 05.

Sollentuna Psykiatriska mottagning, Allmänpsykiatri samt Neuropsykiatriskt team

1 tjänst, Neuropsykiatrisk inriktning/KBT. I arbetsuppgifterna ingår psykiatriska basutredningar, neuropsykiatriska utredningar, utbildningar för patienter med ADHD och dess anhöriga gruppbehandling för patienter med ADD/ADHD samt behandlingskontakter via mottagningsteamet.
Handledare: Anne Bellini tel. 08-123 493 31.

1 tjänst med PDT-inriktning inom mottagningens behandlingsteam. Tjänsten innefattar psykologiska och psykiatriska bedömningar, utredningar och individuella psykologiska behandlingar.
Handledare: Eva Siversson tel. 08-123 493 40.

Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning i Upplands Väsby, Allmänpsykiatri samt Neuropsykiatriskt team

1 tjänst KBT-inriktning. Arbetsuppgifterna utgörs av psykiatriska basutredningar, neuropsykiatriska screeningar, individuella behandlingar samt gruppbehandlingar.
Handledare. Julia Kiiskinen tel. 08-587 330 89.

1 tjänst med PDT-inriktning/Neuropsykiatri. Arbetsuppgifterna utgörs av psykiatriska basutredningar, neuropsykiatriska screeningar, personlighetsutredningar, neuropsykiatriska utredningar och andra diagnostiska bedömningar, psykoterapibedömningar, korttidspsykoterapier på psykodynamisk grund och eventuellt gruppbehandling.
Handledare: Ann-Charlotte Selberg Deland (NP) tel. 08-587 330 86 och Marie Wilhelmsson (PDT) tel. 08-587 330 13.

Centrummottagningen, Solna

1 tjänst med KBT-inriktning. På Centrummottagningen tar vi emot personer med psykossjukdom samt personer med autismspektrumtillstånd (AST) i behov av psykiatrisk vård. Sedvanliga psykologuppgifter ingår i tjänsten så som bedömningar, individuella behandlingar, utredningar, och deltagande i teamkonferenser. Möjlighet till att bedriva gruppbehandlingar finns vid intresse.
Handledare: Nalin Bilek Ince tel. 08-587 312 25.

Borderline/Ångestenheten, Karolinska sjukhuset i Solna, Specialistenheter

1 tjänst, DBT/KBT som delas mellan två specialistenheter belägna i samma lokaler. Borderlineenheten: Fördjupad bedömning med SCID-II av främst Emotionellt instabil personlighetsstörning. Deltagande i alla förekommande behandlingsmoment i DBT. Individualterapi, färdighetsträning, anhörigutbildning, konsultationsteam.
Ångestenheten: Främst KBT-behandling i grupp och individuell behandling (Exponering med responsprevention ERP) För diagnoserna OCD, BDD. Gruppbehandling (KBT) för Hälsoångest och Emetofobi kommer erbjudas vid mottagningen och det finns möjlighet att delta även där. Även bedömning inför gruppbehandling ingår. Tjänsten innehåller även möjlighet till neuropsykiatrisk utredning.
Enhetschef: Madeleine Magnusson 070-484 48 92.

1 tjänst KBT/Forskning. Ångestenhetens målgrupp är främst Tvångssyndrom (OCD) och relaterade tillstånd som Dysmorfofobi (BDD), Trichotillomani (TTM) och Dermatillomani (DMT). Vi behandlar även vissa ångestsyndrom som Emetofobi och Hälsoångest. Tonvikten i behandlingen ligger på en intensiv form av gruppbehandling med ett tillägg av individuella exponeringssessioner.
Arbetsuppgifter för Ångestenhetens forsknings-PTP är:
Kliniskt patientarbete (60%):
Bedömning av patienter inför behandling, innefattar ställningstagande till lämplighet för behandling, motiverande samtal, samt beteendeanalys.
Behandling individuellt av patienter som lider av OCD och relaterade tillstånd, olika ångestsyndrom, samt komorbiditet i form av förstämningssyndrom etc.
Hålla i gruppbehandling för patienter med OCD, BDD, TTM/DTM och ångestsyndrom.
Hålla i närståendeutbildning för patientgrupperna OCD och BDD.
Forskningsrelaterat arbete (40%):
Arbeta i Ångestenhetens kliniknära forskningsprojekt kring TTM och DTM. Arbetsuppgifterna handlar om att tillsammans med handledare skriva etikansökan, förbereda material, hålla i studiebehandlingsgrupper, samla in och analysera data, skriva vetenskaplig artikel utifrån redan insamlad data.
Enhetschef: Madeleine Magnusson 070-484 48 92.

 

Senast ändrad: 2017-03-22