Skriv ut den här sidan

För remittenter

Ångestenhetens uppdrag är att bedöma och behandla patienter med minst medelsvår problematik inom diagnosgruppen tvångssyndrom och OCD-relaterade tillstånd, så som dysmorfofobi, trichotillomani, dermatillomani, Tourettes syndrom/tics och samlarsyndrom. Med jämna mellanrum erbjuds även behandling mot hälsoångest och emetofobi.

Våra behandlingar är helt eller delvis gruppbaserade, vilket kan vara viktigt att upplysa patienten om. Väntetiden till första läkarbesök för bedömning är 4-6 veckor, och till psykologisk behandling oftast mellan 3-7 månader beroende på diagnos.

Patienter med samtidig beroendeproblematik av alkohol eller andra droger, eller regelbunden användning av potentiellt beroendeframkallande läkemedel så som bensodiazepiner, blir inte aktuella för behandling. Beroendeproblematiken behöver i så fall behandlas i första hand och de aktuella läkemedlen trappas ut.

Vid etablerad kontakt inom psykiatrisk öppenvård är det viktigt att denna upprätthålls även under bedömnings- och behandlingsfas här, särskilt om samsjuklighet föreligger.

Remissen bör innehålla

  • Beskrivning av aktuell psykiatrisk problematik, samsjuklighet och kort genomgång av tidigare psykiatrisk anamnes och eventuella behandlingsförsök.
  • Gärna en svårighetsbedömning av patientens besvär genom psykiatrisk skattning. Vid tvångssyndrom rekommenderas i första hand Y-BOCS, och vid depressiva symptom MADRS.
  • Uteslutande av somatiska orsaker till patientens problematik.
  • Patientens mål med en eventuell behandling

Kontakta oss

Du kan inte söka direkt till oss, utan behöver ha blivit bedömd/utredd på en psykiatrisk mottagning eller husläkare inom Stockholms läns landsting. 

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5 

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-517 750 14

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området