Skriv ut den här sidan

Om oss

Psykiatri Nordväst erbjuder psykiatrisk specialistvård för dig som är över 18 år och folkbokförd i Stockholms län. 

Vår vision: Psykiatri Nordväst – Ditt val

Avgörande framgångsfaktorer är bland annat att vi har en god tillgänglighet, professionell bedömning och behandling, tillämpning av de regionala vårdprogrammen och patientens delaktighet i beslut kring sin vård.

Vårt uppdrag 

Psykiatri Nordväst arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå i både öppen- och heldygnsvård.

Våra insatser riktar sig till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. För patientens bästa tillämpar vi en flexibel åldersgräns (16-20 år) och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin och Maria Ungdom.

Vården ges enligt gällande besöks- och vårdgarantier samt är kunskapsbaserad, säker och effektiv. Psykiatriska insatser erbjuds i form av rådgivning, bedömning, utredning, diagnostik, behandling, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning.

Vi har också uppdrag gällande psykiatrisk tvångsvård (vård enligt LPT) för patienter i kommunerna inom nordöstra länsdelen. Psykiatri Nordväst har även avtal med TioHundra AB där Psykiatri Nordväst svarar för att tillgodose behovet av specialiserad allmänpsykiatrisk slutenvård för befolkningen (18 år och äldre) i Norrtälje.

Vår verksamhet

Psykiatri Nordväst har cirka 550 anställda. Dessa är fördelade på tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, två psykosmottagningar, fem specialiserade mottagningar/enheter och åtta vårdavdelningar.

Våra avdelningar är lokaliserade till Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. På Karolinska sjukhuset i Solna finns två av våra specialiserade mottagningar/enheter, samt vår akutenhet inklusive konsultverksamhet och äldrepsykiatriskt team.

Senast ändrad: 2015-03-12