Skriv ut den här sidan

Ångestenheten

Ångestenheten är en specialistmottagning inom Psykiatri Nordväst med uppdrag att utreda och behandla personer som lider av tvångssyndrom, eller någon annan form av tvångsrelaterat tillstånd.

Vi tar emot för utredning och behandling av:

  • Tvångssyndrom
  • Dysmorfofobi (utseenderelaterad ångest/tvångstankar)
  • Tics/Tourettes syndrom
  • Hälsoångest
  • Emetofobi (kräkfobi)

Inom ramen för forskningsprojekt erbjuder vi också behandlingar mot:

  • Trichotillomani (tvång att rycka ut hår)
  • Dermatillomani (tvång att klia/klämma/riva sig på huden)
  • Samlarsyndrom

Hur du kommer till oss

Du kan inte söka direkt till oss, utan blir hänvisad hit från en psykiatrisk mottagning, från din vårdcentral eller annan vårdgivare. 

När du kommer hit

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. 

Du kallas först till diagnostisk utredning hos läkare vilket brukar omfatta cirka 2-4 besök. Utredningen innefattar utöver intervjuer även webbaserade självskattningar och andra formulär som du redan innan första besöket ska göra hemifrån. Det är viktigt att hänvisande läkare redan innan besöket hos oss har uteslutit annan behandlingsbar kroppslig sjukdom som kan vara bidragande orsak till besvären.

Efter bedömningsfasen tas ställning till lämplig behandling utifrån vetenskapligt utvärderade rekommendationer. Vi kan föreslå medicinska och/eller psykologiska behandlingsalternativ. I de fall behandling erbjuds hos oss följs effekten upp med jämna intervall. KBT-behandling innebär att man med psykologstöd arbetar aktivt både under och mellan sessionerna med beteendeförändringar. Nedan, under respektive diagnosområde, kan du läsa mer om hur KBT-behandling går till hos oss.

Det finns möjlighet att bidra till ökad kunskap kring ångestsjukdomar genom att delta i våra pågående forskningsprojekt.

Fram till beslut om behandling fattas kvarstår ansvaret för vård, inklusive sjukskrivning, medicinering och psykologkontakt, hos hänvisande läkare.

På vår mottagning arbetar specialistläkare i psykiatri, KBT-psykologer och sekreterare. Vi har dessutom flera blivande läkare, psykologer och specialister i psykiatri och allmänmedicin under utbildning hos oss, som aktivt deltar i patientarbetet under handledning.

Kontakta oss

Du kan inte söka direkt till oss, utan behöver ha blivit bedömd/utredd på en psykiatrisk mottagning eller husläkare inom Stockholms läns landsting. 

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5 

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-517 750 14

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området